Ordinace v růžové zahradě 2 – Bermudský trojúhelník

Jáchymovi volá tatínek, aby mu oznámil špatné zprávy. Matka byla s těžkým infarktem odvezena do nemocnice. Jáchym se proto chystá na cestu do Prahy, aby v tuto chvíli byl s rodinou. Ovšem jeho plány narážejí na nedostatek lékařů v nemocnici. Dareka skolila chřipka a tak se vážného případu zánětu pobřišnice musí s nelibostí ujmout sám. Při operaci je však nesoustředěný, což si později vyčítá. U pacientky během noci dochází k radikálnímu zhoršení stavu a musí opětovně na sál. Read more…

Ordinace v růžové zahradě 2 – Poslední dávka

Jánský konečně sehnal kupce na chalupu, aby mohl uhradit údajný dluh. Ovšem jeho vypočítavý přítelíček má úplně jinou představu, jak danou situaci vyřešit. Vydíráním nutí Jánského, aby mu namaloval kopii cenného obrazu. A jemu nezbývá, než na tuto nabídku kývnout. Soukromé pasti na sebe šije i Lepařová. Již neví, jak by měla řešit akutní nedostatek financí a padá podvodníkovi Jirků přímo do náruče. Ten jí nejen není ochoten vrátit peníze, ale navíc jí ještě prodává dalších pět lampiček. Z tohohle se zoufalá Lepařová jen tak nedostane. Read more…

Ordinace v růžové zahradě 2 – Půlnoc je půlnoc

Když Ota Kovář vyšetřuje očividně simulující dívku, nemá ani tušení, kam by jeho rada matce si s dcerou promluvit mohla až zajít. Zanedlouho se dívka do nemocnice vrací v kritickém stavu po pokusu o sebevraždu. Její náročný zákrok v Kamenici zvládne provést jediný lékař, Petr Hanák. Read more…

Ordinace v růžové zahradě 2 – Dveře do léta

Celá nemocnice se chystá na velkou sválu. Slavný den, kdy si Gábina bude brát Filipa je konečně tu. Této velké slávy by rád využil i Jindřich Valšík. Kde jinde by bylo nejlepší požádat Babetu o ruku, než na svatbě. Překrásné šaty již dostala, tak teď již jen zajistit kočár a během jízdy vyndat skvostný prstýnek. To potom žádná neodolá. Read more…

Ordinace v růžové zahradě 2 – Vstaň a choď

I ten nejgeniálnější plán má nějaké to slabé místo, o čemž vbrzku oba Švarce přesvědčí Hofmanovo vrácení se do ředitelského křesla. A proti jejich intrikám neváhá nasadit té své, čímž se dostávají do patové situace. Plastika je zachráněna, ale v rámci uklidnění ponechává Bobovi možnost zůstat v nemocnici. Read more…

Ordinace v růžové zahradě 2 – Přece to nevzdáme

Bratři Švarcové se zdá vyhráli. Uspaný Hofman neměl možnost jim zabránit v podepsání smlouvy se svojí firmou a nemocnice přišla o lukrativní oddělení, plastiku. Avšak ani jeden ze Švarců by ještě neměl začít slavit, Hofman se nehodlá tak lehce své nemocnice vzdát, a pokud existuje i sebemenší šance ji zachránit, tak jí chytne. Tvrdé procitnutí čeká i na Otu. Read more…

Ordinace v růžové zahradě 2 – Chyť, jak můžeš

Ota s Daliborem se snaží marně přijít na diagnózu Nory. Stále se jí vrací horečka a není patrné, kde by mohlo být ložisko zánětu. Volba nakonec padá na operační zákrok, neplechu by mohlo způsobovat atypicky uložené slepé střevo. Jak daleko je Nora ochotna zajít, aby mohla být Otovi nablízku? Read more…